Uppföljning och implementering

På Ramboll brukar vi säga att om det inte händer något de första 30 dagarna så kommer det aldrig att hända. Det är naturligtvis en aning överdrivet, men våra erfarenheter visar att de organisationer som gör en uppföljning direkt efter att en undersökning avslutats uppnår de absolut bästa resultaten. ​

Uppföljning ger resultat – bristande uppföljning har motsatt effekt

En undersökning utan uppföljning är så gott som värdelös. Forskning som gjorts på området visar att känslan av missnöje ökar om man gör en mätning utan att följa upp den. Och i så fall kan det faktiskt vara bättre att inte göra någon undersökning alls!

 

Med andra ord är uppföljning avgörande om man ska kunna dra nytta av de resultat som genomförda mätningar visat. Här kan Ramboll stå till tjänst med expertis inom strategi-, affärs- och organisationsutveckling. Detta innefattar både de chefer som ska skapa en effektiv plan för uppföljning och de medarbetare som ska förverkliga den.

Läs mer om våra relaterade tjänster