Strategiska insiktsrapporter

När ni genomfört en medarbetar- eller ledarskapsundersökning har ni samlat in en stor mängd data som nu ska omsättas till konkreta kunskaper och åtgärder. Ramboll är särskilt specialiserat på denna avgörande del av processen och vi presenterar våra rekommendationer i en strategisk insiktsrapport.

Det krävs en duktig analytiker för att få informationen att tala

När en medarbetar- eller ledarskapsundersökning genomförts inleds analysarbetet. Teoretiskt är det många leverantörer som kan utföra detta arbete, men Ramboll går bredare och djupare än konkurrenterna och vi har några av branschens bästa analytiker för uppgiften. Det är viktigt att komma ihåg att värdet av dina data beror helt och hållet på den analys som görs av dem.

 

Det handlar om handling

Den strategiska datarapporten ger er klara och tydliga slutsatser att förhålla er till, som kan hjälpa er att prioritera insatserna. Vad ska ni använda era resurser till och hur används de optimalt? Vissa resultat kommer knappast som en överraskning, men vår erfarenhet är att om vi gräver tillräckligt djupt kan vi ge er nya insikter. Insikter som kan bidra till att föra er verksamhet i rätt riktning.

Läs mer om våra relaterade tjänster