Kvalitativa intervjuer och workshoppar

De viktigaste insikterna nås ofta när kvalitativa och kvantitativa metoder går hand i hand. Därför använder vi också kvalitativa intervjuer och workshoppar med chefer och medarbetare om det kan öka kvaliteten på mätningen.

Få djupare kunskaper med kvalitativa intervjuer – och fatta bättre beslut

Hos Ramboll har vi inte bara några av landets bästa statistiska kompetenser, vi har också duktiga och erfarna konsulter som är specialiserade på kvalitativa och undersökande HR-frågor.

 

Avsikten med ett kvalitativt förhållningssätt är att säkerställa att den kvantitativa undersökningen ger så relevanta och pålitliga resultat som möjligt. Därför ser vi exempelvis till att frågorna är begripliga och meningsfulla för respondenterna, samtidigt som vi får en djupare förståelse av vad som ligger bakom medarbetarnas feedback.

 

Det innebär att vi kan genomföra kvalitativa undersökningar både före, under och efter en kvantitativ mätning – om så behövs. Detta för att stärka vår grundläggande kvantitativa metod så att du inte bara får en massa siffror utan just de kunskaper som gör att du kan agera.

Läs mer om våra relaterade tjänster