Följ upp och ta pulsen på ditt företag

Allt fler organisationer väljer att genomföra mätningar med tätare intervall än tidigare för att hela tiden ha uppdaterad information. Vi på Ramboll kan hjälpa er att göra undersökningar av särskilt viktiga KPI:er här och nu. Ni behöver aldrig sakna data.

Ta pulsen på din verksamhet – ofta

Vanligtvis är det vissa insatsområden som behöver följas upp mer kontinuerligt än andra. Rambolls pulsmätningar är utvecklade för det ändamålet så att ni exempelvis kan följa upp hur ni står i förhållande till konkreta målsättningar samt löpande justera insatsen om så behövs. Hos Ramboll upplever vi att detta är en trend inom de flesta branscher och vi har den teknik som krävs för att möta dagens och morgondagens ökade fokus på datagenererad information.

 

Ta reda på om ni utvecklats med hjälp av en uppföljande undersökning.

När ni har genomfört en större medarbetarundersökning och vidtagit relevanta utvecklingsåtgärder behöver insatserna ofta följas upp. Det kan göras med hjälp av en ny undersökning i samma skala eller med en mindre, riktad undersökning som fokuserar på utvalda KPI:er. Ni kan göra den tillsammans med oss eller få tillgång till undersökningsverktyget och göra den själv – eventuellt i flera omgångar så att ni löpande kan följa utvecklingen.

Läs mer om våra relaterade tjänster