Arbetsmiljöundersökning

Kartläggningen av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan utföras på olika sätt. Hos Ramboll rekommenderar vi en arbetsmiljöundersökning som utgår från ett frågeformulär eftersom det ger bäst förutsättningar för en systematisk och grundlig kartläggning, samtidigt som den är enkel att följa upp i efterhand.

En välbeprövad undersökning som passar alla

Vi använder ett enkelt, kort och beprövat frågeformulär som omfattar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöaspekter. Formuläret kan användas på olika typer av arbetsplatser, stora som små.

 

Målet är en bättre arbetsplats – med bättre resultat

Vi sammanfattar undersökningens resultat i ett lättförståeligt och åtgärdsorienterat format. Vi kopplar till exempel svar gällande problem med den fysiska arbetsmiljön till de enskilda personer som upplever problemen – så som bullrig arbetsmiljö eller dålig ventilation – så att ni enkelt kan följa upp och vidta åtgärder.

 

Målet är att ni ska kunna fokusera på de områden som behöver åtgärdas och på så sätt skapa en bättre arbetsplats – och därmed bättre resultat. Glada och fokuserade medarbetare presterar bättre, helt enkelt.

Läs mer om våra relaterade tjänster