Vi utrustar chefer så att de kan skapa en positiv och varaktig förändring.

Om oss

Om oss

Ramboll Results är en gemensam benämning på de Ramboll-tjänster som baseras på insamling och förmedling av data för att användas som grund för åtgärdsplaner och ge resultat. Till exempel:

  • Medarbetarundersökningar
  • Kundundersökningar
  • Ledarskapsutvärderingar
  • Marknadsundersökningar
  • Arbetsmiljöundersökningar
  • Entry- och exitundersökningar
  • Och sist men inte minst: Den teknik som gör det hela möjligt.

 

Vi ger cheferna den information de behöver för att kunna åstadkomma positiv och varaktig förändring

Våra kunder ringer till oss när de behöver en data- och insiktsleverantör som hjälper ledningen att fatta de rätta besluten, även i det långa loppet. Detta är ofta komplext, och därför erbjuder våra konsulter dig regelbunden återkoppling och anpassar sig till den situtationen som du ska navigera i. Eller som vi på Ramboll säger: "We thrive in complexity, so you don’t have to”.

 

En kontaktperson – hundratals experter

Som kund får du en kontaktperson. Men du ska veta att vi har 120 specialister, och då bara på enkätundersökningar, baserade i Stockholm, Aarhus, Köpenhamn, Oslo och Hamburg. Gemensamt för dem är att de inte nöjer sig förrän kunden är nöjd och siffrorna korrekta. Det låter kanske som något du hört förut, men på Ramboll är detta själva kärnan i vår verksamhet – sätt oss gärna på prov! Inom Rambollkoncernen är vi sammanlagt 13 500 medarbetare fördelade på 35 länder och vi är stolta över att kunna kalla oss en av Europas ledande kunskapsrådgivare. Läs mer på ramboll.com.

 

Ledande på teknik

Vårt arbete drivs av kunskap och erfarenhet men inte bara det: innovativa IT-lösningar är en viktig faktor som skiljer oss från konkurrenterna. Som kund kommer du att märka detta genom att allt fungerar enkelt och smidigt. Våra lösningar automatiserar arbetsrutiner som normalt är tidskrävande, samtidigt som de enkelt kan integreras med andra system. Vi jobbar mycket med att skapa unika lösningar som baseras på standardiserade, beprövade modeller. Det kan jämföras med byggklossar klossarna är likadana men möjligheterna oändliga. 

 

Ledande på datasäkerhet

Varje år hanterar våra system mer än en miljon enkätundersökningar. Därför satsar vi väldigt mycket på driftssäkerhet och anlitar bland annat en extern partner (PwC) för löpande kontroll och underhåll av vår IT-säkerhet. Vi tar ansvar för säkerheten så att våra kunder i stället kan koncentrera sig på sin verksamhet.

 

Det är vi som gjort SurveyXact

Har du någon gång fyllt i ett frågeformulär på nätet? Då är sannolikheten stor att du gjort det i SurveyXact. SurveyXact är Rambolls gör-det-själv-mätningsverktyg och ett av de mest använda i hela Skandinavien.

Men nog om oss. Ring eller skriv och låt oss veta hur vi skulle kunna bistå dig och din organisation. 

KONTAKTA VÅRA KONSULTER