Verktyg för handlingsplaner

Det säger sig självt att det inte är tillräckligt med bara själva medarbetarundersökningen. Mätningen får ett värde först när den omsätts i konkreta åtgärder. Något som låter enklare än det faktiskt är. Därför har Ramboll utvecklat ett IT-verktyg för handlingsplaner med vilket man enkelt får en översikt över planerade åtgärder och kontinuerligt kan följa upp dem tills de genomförts.

Systematiserad handlingskraft

Många organisationer saknar de verktyg som krävs för att omvandla sina planer till konkreta resultat. Men med Rambolls digitala verktyg för handlingsplaner, Action Monitor, kan alla chefer registrera planerade åtgärder på ett och samma ställe och löpande följa upp dessa.

 

IT-systemet har utvecklats i samarbete med Rambolls experter på HR-undersökningar. De vet vad som kännetecknar en bra handlingsplan samt vad som krävs för att den ska omsättas i verklighet. Systemet är ett bra exempel på hur vi skapar nya innovativa IT-lösningar för att ge våra kunder de Rambolls de behöver för att kunna uppnå sina mål.

Läs mer om våra relaterade tjänster