Verktyg för handlingsplaner

Från siffror till handling. Det är den röda tråden i all vår rådgivning. Därför har vi utvecklat Action Monitor – ett verktyg som hjälper er att gå från insikt och analys till kvalificerade beslut och effektiva åtgärder.

Systematiserad handlingskraft

När undersökningarna har genomförts och resultaten analyserats börjar arbetet med att vidta lämpliga åtgärder. För detta ändamål rekommenderar vi Action Monitor – ett IT-verktyg med vilket man enkelt får en översikt över planerade åtgärder och kontinuerligt kan följa upp dem tills de genomförts.

 

IT-systemet har utvecklats i samarbete med Rambolls experter inom kund- och marknadsundersökningar. De vet vad som kännetecknar en bra handlingsplan och vad som krävs för att den ska omsättas i verklighet. Systemet är ett bra exempel på hur vi skapar nya innovativa IT-lösningar för att ge våra kunder de verktyg de behöver för att kunna uppnå sina mål.

Läs mer om våra relaterade tjänster