Kundrapporter

Med hjälp av kundrapporter kan ni fördjupa er i relationen till enskilda kunder och få en inblick i kundens aktuella status, vad som krävs för att kunden ska stanna och – sist men inte minst – utveckla kunden framöver.

Alla kunder är viktiga – och vissa är extremt viktiga

Om du har en begränsad kundportfölj, eller ett mindre antal särskilt viktiga nyckelkunder, rekommenderar vi att det tas fram kundrapporter för de specifika kunderna. En kundrapport ger en djupare insikt i kundens upplevelser och behov, vilket i sin tur gör att de kundansvariga kan föra en mer kvalificerad och värdeskapande dialog som syftar till att stärka och helst utöka samarbetet med kunden.

 

Kundrapporten i kombination med en strategisk datarapport ger ny kunskap på strategisk och operationell nivå

Rambolls kundrapporter och strategiska datarapporter är en stark kombination. Kundrapporten är inriktad på den operationella nivån och kan bidra till att skärpa och fokusera försäljningsinsatsen. Strategiska insiktsrapporter bidrar däremot till att det kan fattas bättre beslut på strategisk nivå och att ni därmed kan sätta upp ramar för hur ni ska lyckas på den operationella nivån nära kunderna.

Läs mer om våra relaterade tjänster