Marknadsundersökningar

Det finns två sorters kunder. De du redan har och de du gärna vill få. En marknadsundersökning tar sikte på de sistnämnda och kartlägger allt du behöver veta för att dessa potentiella kunder ska bli mer än bara potentiella.

Hur stor är kundpotentialen – och vad krävs för att den ska tillvaratas?

Om du vill investera i nya kunder behöver du först ta reda på hur många nya kunder du potentiellt kan få, så att du kan väga insatsen mot vinsten. Dessutom behöver du veta hur lojala de är gentemot sin nuvarande leverantör – alltså om de överhuvudtaget kan tänka sig att byta. Du behöver också veta varför de inte redan är er kund. Är det för att de inte tillhör det segment som dina nuvarande kunder tillhör, eller är det något annat som står i vägen.

 

Om du vill utvidga kundkretsen bör du kort sagt känna dina potentiella kunder minst lika väl som du känner dina befintliga. Och det är just den kunskapen Ramboll tar fram när vi genomför en marknadsundersökning. Vi ger dig förmågan att agera med kunskap på en komplex marknad.

Läs mer om våra relaterade tjänster