Kundundersökningar

Du vet säkert en hel del om dina kunder. Men vet du till exempel vad de behöver i morgon? Eller nästa år? Ju mer du vet desto bättre produkter och tjänster kan du leverera – inte bara i dag utan även framöver – och på så sätt utveckla och utöka ditt samarbete med dina kunder.

En bra undersökning börjar från grunden

Man ska vara försiktig med att dra förhastade slutsatser – men man ska också vara försiktig med förhastade frågor. Alla kan göra en undersökning och de flesta kan säkert även göra den snabbt. Men om undersökningen ska ha något värde krävs det ett grundligt förarbete där vi tillsammans reder ut vad din verksamhet behöver ta reda på och hur vi kan få fram den informationen.

 

Flera nivåer av kunskap

När vi hjälper dig att finna ut mer om dina kunder lägger vi alltid in flera nivåer i undersökningen så att du både får strategiska och operationella kunskaper. På strategisk nivå kan undersökningen därför ge information om hur kunderna upplever er generellt samt visa på vilka insatsområden ni långsiktigt bör fokusera på. På operationell nivå ger undersökningen specifika kunskaper om den enskilda kundens behov och upplevelser så att den som är i kontakt med kunderna kan föra en mer kvalificerad och värdeskapande dialog med varje enskild kund.

Läs mer om våra relaterade tjänster