Kontaktpunktsundersökningar

Ett bra tillfälle att mäta kundnöjdheten på är medan ni fortfarande står i kontakt med varandra – till exempel i samband med ett konkret köp. Det beror inte bara på att det är enklast för kunden. Det ger också ofta ett mer exakt svar eftersom kunden har kontakten i färskt minne, samtidigt som du vet vilken upplevelse kunden refererar till i sina svar.

Hur går det för verksamheten – här och nu?

Kontaktpunktsmätningen är det verktyg som ger svar på hur din verksamhet presterar här och nu så att ni genast kan agera om så behövs. Ramboll har dokumenterat att en snabb och konsekvent uppföljning av exempelvis en dålig kundupplevelse resulterar i ökad lojalitet från kundens sida, snarare än motsatsen.

 

Gör det enkelt för kunden att hjälpa dig

Det ska vara enkelt att ge feedback. Därför använder Ramboll flera olika insamlingskanaler så att vi kan välja den kanal som passar kunden bäst. Vi använder bland annat webbenkäter, vårt eget callcenter, sms-insamling samt offline-insamling via exempelvis iPad. Vi gör det även möjligt för dig att återkoppla till dina kunder direkt för att visa att ni faktisk lyssnat till dem. Det ger både nöjda kunder och kunder som gärna svarar på dina frågor nästa gång du gör en undersökning.

Läs mer om våra relaterade tjänster