Entry- och exitundersökningar

Två av de tidpunkter då det är som mest värdefullt att göra kundundersökningar är när en ny kund tillkommer respektive när en befintlig kund tappas. Då kan ni nämligen inhämta värdefulla kunskaper om hur ni kan locka till er nya kunder och vad ni kan göra för att behålla befintliga.

Lyssna på era nya kunder – och ta reda på vad ni gör rätt

De flesta organisationer kan göra en lång lista över allt de själva tycker att de är bra på. Och därmed vad de tror att kunderna attraheras av. Men i verkligheten kan det vara något helt annat som lockar kunderna än de USP:er ni vanligtvis lyfter fram. En entry-undersökning kan därför ge en inblick i vad som faktiskt resulterat i en ny kund så att ni sedan kan förändra ert sätt att förhålla er till marknaden och agera mer effektivt.

 

Lyssna på era tidigare kunder – och ta reda på vad ni gör fel

Om man ska nämna en specifik tidpunkt under en kundrelation då det är värdefullt att göra kundmätningar är det när en kund tappas. Det kommer naturligtvis alltid att förekomma ett visst kundtapp, men kunder som är på väg bort kan ge viktiga kunskaper om vad ni behöver göra bättre för att behålla befintliga kunder. När vi på Ramboll gör exit-undersökningar är en del av målsättningen faktiskt att våra insikter ska kunna användas för att få tillbaka förlorade kunder – och att insatsen för att locka nya kunder ska kunna optimeras.

Läs mer om våra relaterade tjänster