KPI Dashboard

Rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. Så enkelt kan faktiskt Rambolls Dashboard sammanfattas. Men läs gärna vidare om du vill veta mer om en av våra senaste och mest efterfrågade lösningar för ett alltmer informationsstyrt samhälle.

"Om vi bara hade vetat det tidigare…"

Löpande mätningar kan vara ett värdefullt verktyg i den dagliga verksamheten. Men ofta går det för lång tid från det att mätningen genomförts tills det att resultaten når ut till organisationen. Det innebär att företaget missar chansen att agera snabbt. Men med vår Dashboard, som visar realtidsdata på ett enkelt och överskådligt sätt, har beslutsfattare alltid tillgång till uppdaterad information om exempelvis medarbetarnas engagemang, trivsel och aktuella utmaningar. När vi samtidigt kopplar ihop denna information med verksamhetens egna nyckeltal för till exempel försäljning, omsättning eller sjukfrånvaro blir det enkelt att fatta bra och snabba beslut.

Inte en massa onödig information

Ofta har man som strategisk beslutsfattare behov av annan information än den som chefer som arbetar närmare de anställda behöver. Därför anpassar vi informationsvisningen till den som ska använda informationen. Samtidigt går det naturligtvis att via våra dashboards gräva sig djupare ner i siffrorna när man så vill.

Läs mer om våra relaterade tjänster