Medarbetarundersökningar

Ramboll är en av Skandinaviens ledande leverantörer av medarbetarundersökningar. Det är vårt mål att undersökningarna inte bara ska leverera data och kunskap utan att de även ska hjälpa er organisation att utvecklas. Med våra undersökningar vill vi skapa positiv förändring.

Medarbetare är olika och det ska även medarbetarundersökningarna vara

Medarbetarundersökningar är ett vitt begrepp – liksom begreppet medarbetare. Det är till exempel inte samma sak att arbeta inom finanssektorn som det är att arbeta på en kommun. En medarbetarundersökning måste utformas på ett sätt som passar verksamheten. Om medarbetarna ska kunna relatera till undersökningen och dess resultat är det avgörande att undersökningen uppfattas som relevant och nära kopplad till den dagliga verksamheten.

 

Hos Ramboll utgår vi därför från välbeprövade och kvalitetssäkrade metoder och verktyg som vi kan anpassa efter era behov. Våra metoder ger högre pålitlighet och möjlighet till benchmarking – de är anpassningsbara och undersökningen kan utformas för att passa just er organisation.

 

Vi mäter inte för mätandets skull. Vi gör det för att åstadkomma utveckling

Hos Ramboll betraktar vi medarbetarundersökningar som ett utvecklingsverktyg. Tanken är därför att ni genom grundliga och professionella undersökningar ska få en konkret förståelse för vad som motiverar era medarbetare att göra sitt bästa för organisationen.

Läs mer om våra relaterade tjänster