Ledarskapsutvärderingar

Ledarskap ska betraktas som en potentiell tillgång. Ett ledarskap som utnyttjas optimalt lyfter hela verksamheten, medan ett otillräckligt fokus på gott ledarskap påverkar hela organisationen negativt. Med en 360-gradig ledarskapsutvärdering från Ramboll kan både den enskilda chefen och ledningsgruppen som helhet få veta mer om sina prestationer och om vad som behövs för att de ska förbättras – till gagn för hela verksamheten.

Chefen från alla vinklar

En noggrann ledarskapsutvärdering kräver att chefens prestationer belyses ur alla relevanta vinklar. Vår utvärdering undersöker därför hur den enskilda chefen bedöms av medarbetarna, av chefer på samma nivå, av den högsta ledningen och av personen själv. På det sättet får man en fullständig överblick över dennes insatser och därmed vilka områden som skulle kunna optimeras.

 

Det är inte cheferna vi undersöker. Det är verksamheten

Ledarskapsutvärderingar handlar inte bara om den enskilda chefen. Det är snarare hela verksamheten vi undersöker och målet är att organisationen ska stärkas genom ett (ännu) bättre ledarskap. Av samma anledning följer vi upp utvärderingarna och tar fram samlade rapporter för hela ledningsgruppen. Härigenom skapar vi förutsättningar för att cheferna ska kunna nå sin fulla utvecklingspotential – både personligen och som grupp.

Läs mer om våra relaterade tjänster