Vill du veta mer om vad vi gör och vad vi eventuellt kan hjälpa dig och din organisation med är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakta oss

Tel:+46 73 231 79 76

Mail:
projektsupport@ramboll.com

Oftast rekommenderar vi ett fysiskt möte så att vi kan lära känna varandra bättre. När vi fått en bra bild av vilka utmaningar ni står inför tar vi fram ett anbud med lösningsförslag, tidsplan, bemanning och pris.

Ramboll hanterar allt från små, okomplicerade uppgifter till komplexa och strategiskt viktiga projekt. Vi brinner för våra projekt och känner stolthet när kunderna blir nöjda med våra insatser.