Würth Industri Danmark

Efter att ha förlorat flera kunder på kort tid agerade Würth snabbt och genomförde en kundundersökning. Utvecklingen bör vändas, och samarbetet med befintliga kunder stärkas.

Efter att ha förlorat flera kunder på kort tid agerade Würth snabbt och genomförde en kundundersökning. Utvecklingen bör vändas, och samarbetet med befintliga kunder stärkas.

Alla kan förlora en kund då och då. Men när flera kunder försvinner på samma gång är det dags för självrannsakan och att genomföra en kundundersökning. Detta var situationen för Würth Industri Danmark efter en stor omvandling av företaget.

Tillsammans med Ramboll undersökte man hur kunderna faktiskt upplever hur det är att vara kund hos företaget. Dessa lärdomar gjorde det möjligt att dra nytta av företagets starka sidor och korrigera de mindre starka.

Dessutom omsattes resultatet från undersökningen i mer offensiva åtgärder för att utveckla samarbetet med respektive kund.

I tillägg till kundundersökningen beslutade man att följa upp kvalitetsarbetet med en medarbetarundersökning. Målet var att få reda på hur man skulle kunna optimera organisationen och ge medarbetarna bättre förutsättningar att tillgodose de önskemål och behov hos kunderna som kundundersökningen hade lyft fram i ljuset.

Würth Industri Danmark har idag en mer solid förståelse för kundernas olika behov, samt en organisation som är inriktad på att möta behoven.