Novozymes

När ett par hundra kunder ger en omsättning på flera miljarder är det tydligt vad varje enskild kund betyder. Därför använder Novozymes regelbundet Rambölls kundundersökningar för att stärka och utveckla relationen med varje enskild kund.

När ett par hundra kunder ger en omsättning på flera miljarder är det tydligt vad varje enskild kund betyder. Därför använder Novozymes regelbundet Rambolls kundundersökningar för att stärka och utveckla relationen med varje enskild kund.

Befintliga kunder är minst lika viktiga som nya. På bioteknikföretaget Novozymes är man medveten om den stora potential som ligger i att vårda och utveckla relationen med befintliga kunder. Tillsammans med Ramboll genomförde man därför en omfattande kundundersökning där man bland annat identifierade vilka styrkor kunderna upplever att Novozymes har.

Därefter tog man tillsammans fram ett strategidokument med rekommendationer för att öka värdeskapandet samt mer detaljerade kundrapporter med konkreta åtgärder för den enskilda kunden.

Ett antal webinarier genomfördes också för den globala försäljningsorganisationen där de kundansvariga fick tips på hur de skulle följa upp var och en av kunderna med utgångspunkt från kundrapporterna.

Med andra ord så hjälpte Ramboll till att underlätta en kunskapsprocess med många olika interna mottagare, där utmaningen var att alla skulle lära sig något, men inte nödvändigtvis samma sak.