Nemko

När ett företag bedriver verksamhet i 10 länder på 3 kontinenter kan en systematisk kunskapsinsamling vara avgörande för att man ska kunna hålla ihop organisationen över gränserna.

När ett företag bedriver verksamhet i 10 länder på 3 kontinenter kan en systematisk kunskapsinsamling vara avgörande för att man ska kunna hålla ihop organisationen över gränserna.

Nemko står för Norges Elektriske Materiellkontroll och företaget bildades redan 1933. Sedan dess har Nemko expanderat långt bortom Norges gränser och idag har företaget kunder över hela världen.

En av nycklarna till en framgångsrik internationell expansion är att genomföra kund- och medarbetarundersökningar i varje land – god affärssed och gott ledarskap är ju inte nödvändigtvis detsamma i Sydkorea som i Norge.

Därför har Nemko tillsammans med Ramboll kartlagt möjligheterna och utmaningarna på de olika marknaderna och utvecklat en gemensam strategi, samt förstärkt den med strategier för HR och CRM för respektive land. Det har varit en målinriktad process där Nemko under arbetets gång dragit nytta av Rambolls kompetens på flera olika områden.

Resultatet är bra kundrelationer över hela världen och motiverade medarbetare som gör ett utmärkt jobb, oavsett om de sitter i Seoul eller i Oslo.