Furesø kommun

Kommunen ville gärna förbättra hur man löser sina kärnuppgifter, ha mer arbetsglädje och en bättre ledning. Därför valdes Ramböll till att samordna kommunens medarbetarundersökning och ledarutvärdering för att utveckla och stärka arbetsmiljön i hela organisationen.

Kommunen ville gärna förbättra hur man löser sina kärnuppgifter, ha mer arbetsglädje och en bättre ledning. Därför valdes Ramboll till att samordna kommunens medarbetarundersökning och ledarutvärdering för att utveckla och stärka arbetsmiljön i hela organisationen.

Trivselfaktorn behövde ett lyft bland kommunens många medarbetare och Furesø kommun valde därför att anlita Ramboll, som har stor erfarenhet av kommunala HR-mätningar. För att nå hela vägen nöjde man sig inte med en trivselsundersökning, utan kompletterade med en 360 graders chefsutvärdering och fick därmed en mer heltäckande bild av tillståndet i organisationen.

Därefter arrangerades en rad arbetsmiljödagar, där chefer, arbetsmiljörepresentanter och fackombud tillsammans gick igenom resultatet av undersökningen och diskuterade förslag på konkreta åtgärder.

Det här är ett bra exempel på en utvecklingsprocess där samtliga nivåer i organisationen deltar i arbetet från början till slut och där man tillsammans tar ansvar – något som är avgörande för att lyckas med hållbara utvecklingsåtgärder.