DSB

Det ska vara ett nöje att ta tåget – även för de anställda.

Det ska vara ett nöje att ta tåget – även för de anställda.

I samband med den i Danmark obligatoriska arbetsplatsundersökningen genomför DSB varje år en stor nöjdhetsundersökning bland sina drygt 7 000. Ambitionerna är med andra ord större än att bara leva upp till lagkraven – DSB vill dessutom vara en modern och attraktiv arbetsplats med hög trivselfaktor.

Därför följer man upp nöjdhetsundersökningen med ett antal åtgärder, som presentation av resultatet och dialog om uppföljningsaktiviteter som leder till centrala aktiviteter och kvalificering av prosessen lokalt.

Det lokala arbetet görs med Rambolls verktyg för handlingsplaner, där många aktörer och grupper är involverade under en lång tid.

Kort sagt har DSB valt ett systematiskt och professionellt tillvägagångssätt för att få högre trivsel bland sina många medarbetare. Det är ett tillvägagångssätt där alla hörs, all data analyseras och alla förbättringsåtgärder genomförs i alla delar av organisationen, med sparring från Ramboll.