Den Norske Bank (DNB)

DNB är en global finansiell aktör och behövde därför en pålitlig och erfaren samarbetspartner.

DNB är en global finansiell aktör och behövde därför en pålitlig och erfaren samarbetspartner.

I DNB är utveckling och optimering en ständigt pågående process. Därför ser banken hela tiden över en rad nyckelområden – från medarbetarnas engagemang och IT-systemens effektivitet till kundnöjdheten hos utvalda storkunder. Och Ramboll hjälper till hela vägen.

Varje år utför DNB en fullständig medarbetarundersökning som följs upp av en rad pulsundersökningar. Med dessa undersökningar som underlag kan ledningen skapa en arbetsmiljö som gör att medarbetarna vill stanna kvar på företaget, och de ger även ledtrådar till hur personalresurserna bör utnyttjas på bästa sätt.

Medarbetarna har också möjlighet att ge återkoppling på koncernens många interna servicefunktioner, vilket är nog så viktigt om banken ska kunna nå sitt mål om att bli Europaledande inom IT och verksamhetsdrift.

DNB undersöker även kundnöjdheten hos utvalda storkunder i syfte att förstärka och utveckla samarbetet. I denna viktiga process är Ramboll en innovativ och närvarande samarbetspartner som besitter de kunskaper och den erfarenhet som behövs för att hjälpa banken att nå sina ambitiösa mål.