Computas

När medarbetarna är företagets viktigaste tillgång.

När medarbetarna är företagets viktigaste tillgång.

På IT-företaget Computas är medarbetarnas kunskap och kompetens grunden för verksamheten. Att locka till sig rätt medarbetare är därför a och o. Samtidigt gäller det att skapa en arbetsmiljö med tillräckligt stora utmaningar och hög trivselfaktor, annars riskerar man att förlora medarbetare och deras värdefulla kompetens.

Medarbetarundersökningar är därför ett mycket viktigt ledarskapsverktyg på Computas. För att få så exakt information som möjligt och därmed de mest användbara kunskaperna har man valt Ramboll som samarbetspartner.

Computas har även anlitat Ramboll för att genomföra målinriktade kundundersökningar. En stor del av Computas kundkrets består av större företag som man vill behålla över tid och därför blir kunskapen om varje enskild kunds behov och hur pass nöjda de är i dagsläget extra viktig.