Brand Factory Group

Att genomföra en fusion är alltid en utmaning. Det kräver att man hjälper alla medarbetare att hantera alla förändringar så att flera företagskulturer med tiden kan bli en.

Att genomföra en fusion är alltid en utmaning. Det kräver att man hjälper alla medarbetare att hantera alla förändringar så att flera företagskulturer med tiden kan bli en.

Brand Factory Group är resultatet av en ambitiös fusion av två bolag i reklambranschen. Ledningen visste att ett möte mellan olika arbetssätt och företagskulturer sällan är friktionsfritt. Därför tog man hjälp av Ramboll för att undersöka hur medarbetarna upplevde förändringarna, små som stora, medan de fann sig tillrätta.

I stället för att vänta på att eventuella problem fick växa sig stora kartlade man potentiella konfliktområden. På så sätt fick ledningen en chans att tackla problemen direkt och helst förebygga dem helt och hållet. Snart hade flera företagskulturer blivit en.