Ålandsbanken

Läs mer om hur Ålandsbanken fick ännu fler engagerade medarbetare.

Läs mer om hur Ålandsbanken fick ännu fler engagerade medarbetare.

Ålandsbanken hade redan nöjda medarbetare men ville ge motivationen och engagemanget ett extra lyft inom hela verksamheten. Med cirka 700 medarbetare fördelade på ett stort antal avdelningar ville man undersöka varje avdelning för sig för att sedan utveckla unika handlingsplaner för respektive avdelning.

Som första steg utförde man en medarbetarundersökning för att kartlägga potentialen och utmaningarna på de respektive avdelningarna. Därefter hölls en workshop på respektive avdelning där chefer och medarbetare gemensamt utformade en strategi för hur man skulle uppnå ett större engagemang.

Den största utmaningen var att centralt kunna följa upp de goda idéerna för alla avdelningar. Därför valde Ålandsbanken att använda sig av Ramboll Action Monitor, ett IT-system som utvecklats för att driva förändringsprocesser framåt. Med hjälp av det kunde den centrala HR-enheten följa genomförandet på samtliga avdelningar och se till att engagemanget ökade avdelning för avdelning.